[PK] Punkt Konsultacyjny

http://christinewisnieski.com/Brody-Charlie

 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu  informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r., Punkty Konsultacyjne KSU zakończyły świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 stycznia 2014 roku bezpłatne usługi informacyjne będą świadczone w biurze w Sandomierzu oraz w biurach terenowych w Busku Zdroju, Stalowej Woli. Prosimy o telefoniczne umawianie się na spotkanie lub przesyłanie pytań drogą elektroniczną.


PARP

 


Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

w Sandomierzu
pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 09, fax 15 833 34 60
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
pk@opiwpr.org.pl 

oraz do biur terenowych: 
w Busku Zdroju
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości 
Biuro terenowe w Busku Zdroju
ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 13 16

w Stalowej Woli 
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
Biuro terenowe w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 12, pok. 303
37-450 Stalowa Wola
15 842 41 55

 

POKL UE