Image 13

„Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”

06 listopada 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Za nami kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

W dniach 22-24 października 2018 r. grupa 26 przedstawicieli producentów, przedsiębiorców związanych z branżą rolno-spożywczą oraz przedstawicieli samorządów, szkół, organizacji pozarządowych oraz jednostek doradczych wzięła udział w wyjeździe studyjnym na teren Podlasia Nadbużańskiego.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami, ich aktywizacja i zachęcanie do współpracy, inspirowanie do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie lokalnego przetwórstwa, poznanie przykładów innowacyjnych przedsięwzięć, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez ukierunkowanie produkcji, kreowanie nowych produktów i usług oraz poznanie doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej wielu podmiotów.

Podczas pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie z p. Małgorzatą Zakrzewska, przedstawicielką Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", w trakcie którego przedstawiono projekty zrealizowane przez LGD. Następnie grupa odwiedziła Pasiekę Nadbużańską prowadzoną przez Annę i Piotra Kunickich w Skrzeszewie oraz browar „BROVCA” Pana Tomasza Michalskiego z Cecel.

Drugiego dnia wizyty grupa udała się do Gospodarstwa Sadowniczego „Alina Paluch i córka” w miejscowości Klimczyce, odwiedziła Koło Gospodyń Wiejskich Korniczanki ze Starej Kornicy, zwiedziła Winnicę KOROL Pana Mikołaja Korola w Mielniku oraz udała się do masarni i serowarni „Dażynka – Nadbużańskie Smaki”, prowadzoną przez rodzinę Putkowskich w Rotkach.
Ostatniego dnia, uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z projektami realizowanymi przez firmę „Ziołowy Zakątek” Pana Mirosława Angielczyka z Korycin, gdzie następnie zwiedzili Podlaski Ogród Botaniczny, zabytkowe obiekty znajdujące się na terenie „Ziołowego Zakątka” oraz firmę Dary Natury, gdzie mogli uczestniczyć w warsztatach.

W trakcie trwania wizyty uczestnicy wyjazdu poznali motywy podjęcia działalności, specyfikę produktów, jak również problemy związane z założeniem i prowadzeniem odwiedzanych działalności. Właściciele przedsiębiorstw przedstawili również realia związane z uczestnictwem w projekcie partnerskim pn. „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych”, w której uczestniczy 15 przedsiębiorców z terenu Podlasia Nadbużańskiego pod wspólną marką „Naturalnie nad Bugiem”.

Spotkania i dyskusje w czasie wyjazdu będą inspiracją do podejmowania wspólnych inicjatyw oraz partnerskiej współpracy. Pozwoli to na efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych, aktywizację mieszkańców wsi, tworzenie mikroprzedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.