Image 13

Rozpoczynamy projekt wspierający szkoły rolnicze

22 stycznia 2020

W dniach 21 i 22 stycznia 2020 r. odbyły się spotkania robocze przedstawicieli Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu z przedstawicielami ZSCKR, które uczestniczą w projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”.

W dniu 21 stycznia spotkania odbyły się w ZSCKR w Chrobrzu oraz w ZSCKR w Sichowie Dużym, natomiast 22 stycznia spotkanie odbyło się w ZSCKR w Sandomierzu/Mokoszynie. W spotkaniach udział wzięli dyrektorzy ww. placówek oraz nauczyciele wyznaczeni do koordynacji projektu.

Na spotkaniach został omówiony regulamin rekrutacji Uczestników projektu (uczniów i nauczycieli). Omówiono zasady promocji. Przedstawione zostały szczegółowo przedsięwzięcia i zamierzenia projektu, poszczególne etapy, przypomniano rodzaje i formy wsparcia dla Uczestników projektu, zaprezentowano wstępne możliwości odbycia szkoleń i kursów. Omówiono również kwestie zakupów sprzętu i wyposażenia. Wyznaczono i ustalono zakres obowiązków szkolnych koordynatorów, warunki i zasady współpracy z OPiWPR. Opracowano harmonogram działań na najbliższy miesiąc, uwzględniający zwłaszcza termin rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu oraz termin pierwszego seminarium. Na zakończenie spotkań wszystkie strony wyraziły nadzieję na pomyślną współpracę i zadeklarowały chęć wspierania się w podejmowanych przedsięwzięciach.

Spotkanie w ZSCKR w ChrobrzuChroberzSpotkanie w ZSCKR w Sichowie DużymSichów DużySpotkanie w ZSCKR w Sandomierzu/MokoszynieSandomierz

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.