Image 13

Tarcza antykryzysowa – aktualne informacje dla przedsiębiorców

22 kwietnia 2020

I.  Wsparcie realizowane przez PUP w Sandomierzu.

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.).

Wnioski będą przyjmowane od dnia 20.04.2020 do dnia 03.05.2020  

2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)  

Wnioski będą przyjmowane od dnia  15.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.  

3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)  

Wnioski będą przyjmowane od dnia  15.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.  


4. Pożyczki dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej 2  

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na  5 tys. zł pożyczki, która w całości może zostać umorzona. Środki, które pochodzą z Funduszu Pracy, przyznają starostowie powiatów, na terenie których prowadzona jest dana działalność gospodarcza.

Wnioski należy składać zatem do odpowiednich Powiatowych Urzędów Pracy.
 
Więcej informacji na:  
https://sandomierz.praca.gov.pl/  II.   Wsparcie z ZUS Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

1.      Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych 2.      Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) 3.      Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą 4.      Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
5.      Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
6.      Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:  (wszystkie dostępne na stronie internetowej)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371


III. Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez WUP Kielce

Z pomocy będą mogli skorzystać pracodawcy m.in.: w zakresie  wynagrodzeń dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.   

- Jako przestój ekonomiczny należy rozumieć okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

- Jako obniżony wymiar czasu pracy ustawodawca określa obniżony przez przedsiębiorcę o 20%, jednak nie więcej, niż do połowy, wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wniosek oraz regulamin są do pobrania:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA  


  IV. Funduszowy Pakiet Antywirusowy - Specustawa Funduszowa  

Firmy, instytucje czy organizacje realizujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ostatnich miesiącach zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyczy kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało specustawę, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły przygotowanych rozwiązań, zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Funduszowy Pakiet Antywirusowy - sprawdź jak to działa!"  
Masz pytania dotyczące finansowania? Zapytaj naszych doradców  o szczegóły - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.