Image 13

Profil działalności

Na co dzień zajmujemy się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce południowo-wschodzniej. Sprawdź co możemy zrobić dla Twojego biznesu.

Kim jesteśmy − czym się zajmujemy − jak działamy

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości jest organizacją, która zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo-wschodniej Polski nieprzerwanie od 1991 roku.

Doradzamy, szkolimy, informujemy, udzielamy pożyczek w ramach prowadzonego Funduszu Pożyczkowego, pomagamy otwierać działalność gospodarczą. Od wielu lat, jako instytucja otoczenia biznesu, wspieramy rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizujemy projekty wzmacniające rozwój aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Podejmujemy działania pomagające społecznościom lokalnym rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe oraz prowadzić działalność społeczną i realizować ciekawe inicjatywy na rzecz własnego środowiska w ramach lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Prowadzimy działalność w swojej siedzibie w Sandomierzu oraz w biurach terenowych - w województwie świętokrzyskim: w Busku-Zdroju i Kielcach oraz w województwie podkarpackim: w Stalowej Woli.

Dla kogo pracujemy

Nasze działania adresujemy do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP)
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 • samorządów lokalnych
 • mieszkańców wsi.

Jakie usługi oferujemy

Właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy:

 • pożyczki, przyznawane na korzystnych zasadach, przeznaczone na uruchomienie małej firmy lub rozwój działalności gospodarczej
 • bezpłatne usługi informacyjne oraz szkolenia podnoszące stan wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych, z uwzględnieniem zagadnień: planowania działalności gospodarczej i budowania biznes planu przedsięwzięcia, finansów i zarządzania małą firmą, marketingu i planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • usługi doradcze w zakresie: opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, sporządzania biznes planów, przygotowywania wniosków o dotacje ze środków publicznych i programów pomocowych, opracowywania strategii działania na rynku
 • uczestnictwo w projektach szkoleniowo – doradczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej z udziałem bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych i programów pomocowych Unii Europejskiej.

Samorządom lokalnym proponujemy:

 • opracowywanie strategicznych planów rozwoju oraz studiów wykonalności projektów i analiz finansowych do wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych
 • szkolenia i doradztwo z zakresu tworzenia partnerskich mechanizmów zarządzania gminą i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.

Dla małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych organizujemy:

 • konkursy ubiegania się o małe dotacje na realizację wartościowych pomysłów dla dobra swojego środowiska
 • szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej, źródeł finansowania działalności, opracowywania wniosków o dotacje i zarządzania projektami oraz ich rozliczania.

Rolnikom i mieszkańcom wsi oferujemy:

 • udział w projektach informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z wykorzystywaniem funduszy pomocowych dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, opartej na zasobach naturalnych i tradycjach kulturowych regionu
 • szkolenia i doradztwo wspierające rozwój umiejętności przedsiębiorczych i wzrost zaangażowania w życie publiczne oraz inicjatywy społeczne dla dobra mieszkańców wsi.

Jakie są obszary naszej działalności – jakie zadania realizujemy

Zagadnienia, które są obszarem naszej specjalizacji i zainteresowań, realizujemy w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka:

 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowujemy i wdrażamy wiele projektów wspierających rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujących rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.
 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania. Nasz fundusz jest praktycznym narzędziem umożliwiającym sfinansowanie planów inwestycyjnych właśnie takich działalności. Oferujemy uprzywilejowane warunki korzystania z pożyczek, w stosunku do innych źródeł finansowania przedsięwzięć dostępnych na rynku.
 3. Samorząd i Wspólnoty Lokalne - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych. Przykładamy szczególną wagę do współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z samorządami lokalnymi, a także rozwoju potencjału liderów, upatrując w tym skutecznej metody na szeroko rozumiany rozwój lokalny.

  Służymy pomocą lokalnym organizacjom pozarządowym oraz liderom inicjatyw obywatelskich i społecznych w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Szkolimy i doradzamy na temat źródeł finansowania przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych oraz skutecznego i poprawnego realizowania projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

  Realizujemy projekty szkoleniowe adresowane do mieszkańców i liderów wiejskich podnoszące kwalifikacje oraz rozwijające ich praktyczne umiejętność w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia.
 4. Rozwój Obszarów Wiejskich – dział edukacyjno - informacyjny wspierający wielofunkcyjny rozwój wsi oraz funkcjonowanie wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej.

  Celem głównym działu Rozwój Obszarów Wiejskich jest podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wzrost aktywności publicznej mieszkańców wsi, z wykorzystaniem środków z programów pomocowych. W ramach działu Rozwój Obszarów Wiejskich koncentrujemy się na:

  - realizowaniu projektów informacyjnych i szkoleniowo-doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i różnicowania źródeł dochodów na wsi w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe regionu
  - podejmowaniu inicjatyw zmierzających do włączenia mieszkańców wsi w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  - inicjowaniu i wspieraniu współpracy między producentami, przetwórcami, instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa oraz przedstawicielami samorządów lokalnych
  - upowszechnianiu standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej i promowaniu najlepszych producentów, zorientowanych na podwyższanie jakości produktów rolno-spożywczych.
 5. Współpraca z Partnerami Zagranicznymi - dział realizujący tematyczne szkolenia połączone z wizytami studyjnymi dla różnych grup zawodowych z krajów Europy środkowo – wschodniej. W odpowiedzi na określone zamówienia opracowujemy i realizujemy programy szkoleniowe, oparte w głównej mierze na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach o danym profilu, pozwalających zdobyć uczestnikom praktyczną wiedzę na temat ich funkcjonowania.

Podejmujemy także współpracę z organizacjami zagranicznymi w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, podnoszenia własnych kompetencji i poszukiwania możliwości realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu, w oparciu o wzorce wypracowane przez doświadczone organizacje europejskie w pracy edukacyjno-doradczej.

Hotel Basztowy

Hotel Basztowy w SandomierzuW roku 2002, przy współpracy z organizacjami amerykańskimi, zbudowaliśmy własny nowoczesny obiekt konferencyjno - szkoleniowy o nazwie Hotel Basztowy, który mieści również siedzibę naszego Ośrodka.

Hotel pozwala dobrze wypoczywać gościom przyjeżdżającym podziwiać piękno Starego Miasta Sandomierza i urokliwych okolic, służy także organizacji konferencji, spotkań, a także rozwijaniu różnych form aktywności kulturalnej.

W hotelu oferujemy wygodne, ładnie urządzone pokoje, spełniające oczekiwania wymagających gości. Dysponujemy 57 miejscami noclegowymi w:

 • 8 pokojach jednoosobowych
 • 21 pokojach dwuosobowych
 • 1 pokoju trzyosobowym
 • 2 apartamentach.

W obiekcie znajdują się dwie nowoczesne, dobrze wyposażone sale szkoleniowo-konferencyjne:

 • „Bordowa” - dla 100 osób
 • „Niebieska” - dla 35 – 40 osób.

Goście hotelu mogą miło spędzać czas w stylowej restauracji dla 70 osób oraz barze kawowym, a także w klubie hotelowym z urzekającym widokiem na zakole Wisły i panoramę lessowych wzgórz Starego Miasta Sandomierza. Klub dostosowany do potrzeb gości (bankiet, spotkania biznesowe), może swobodnie służyć 80 osobom. Osobom wypoczywającym w Hotelu Basztowy oferujemy saunę, gabinet kosmetyczny oraz salę bilardową.

Dlaczego warto współpracować z naszą organizacją

Ośrodek, ze względu na formę prawną i rodzaj działalności jest fundacją, jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zwanych też organizacjami trzeciego sektora (ponieważ funkcjonują one poza obrębem dwóch pozostałych sektorów: administracji publicznej i biznesu), utworzonych w okresie przemian polityczno – gospodarczych w kraju.

Mimo, że w ostatnich latach rocznie powstaje kilkaset fundacji i kilka tysięcy stowarzyszeń, procesowi temu towarzyszy również wycofywanie się z działalności, szczególnie tych młodszych. Liczba organizacji pozarządowych jednakże systematycznie wzrasta i trzeci sektor zaczyna odgrywać istotną rolę w życiu społecznym kraju.

Województwo świętokrzyskie, główny obszar działalności Ośrodka, należy do województw, w których jest zarejestrowanych najmniej organizacji pozarządowych (ok. 1700, podczas gdy np. w województwie mazowieckim jest ich najwięcej w kraju, tj. ok. 11 500). Podobnie, z liczbą 13 organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, województwo świętokrzyskie wypada najgorzej w kraju (w województwie mazowieckim, jest ich najwięcej i na 10 tys. mieszkańców przypadają 22 organizacje)1. Wśród organizacji pozarządowych województwa świętokrzyskiego, tylko nieliczne mają formę prawną fundacji, większość z nich to stowarzyszenia o bardzo różnorodnym charakterze. Niewiele z nich również, tak jak nasz Ośrodek, funkcjonuje w regionie, jako instytucja otoczenia biznesu, która za przedmiot swojej działalności przyjmuje wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowo – doradczej i finansowej.

Szeroka skala działań, doświadczenia zdobywane w długiej, 20 - letniej historii i dobre warunki techniczne pracy, zobowiązują nas do wypełniania swojej misji promowania i wspierania przedsiębiorczości w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Warto korzystać z naszych usług i współpracować z nami ponieważ:

 • mamy dobrą znajomość funduszy strukturalnych i programów pomocowych oraz dostępnych źródeł finansowania dla różnych grup odbiorców i różnego rodzaju przedsięwzięć
 • mamy własny fundusz pożyczkowy, korzystny dla MMSP i osób otwierających działalność gospodarczą
 • oferujemy bezpłatne usługi informacyjne i doradczo – szkoleniowe dla mieszkańców regionu w ramach różnych projektów, które realizujemy dzięki uzyskiwanym dotacjom
 • mamy dobrze przygotowaną i skuteczną w działaniach kadrę specjalizującą się w usługach szkoleniowo - doradczych, w opracowywaniu wniosków o dotacje, biznes planów i analiz ekonomicznych
 • obsługując naszych klientów zachowujemy wymagane standardy, zgodnie z wdrożonym w Ośrodku system zarządzania jakością
 • należymy do ogólnopolskich sieci stowarzyszających organizacje pozarządowe, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i obszarów wiejskich, w ramach których mamy możliwość wymieniać poglądy i opinie oraz wpływać na kształt i funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce
 • współpracujemy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, korzystając z ich doświadczeń dla dobra mieszkańców naszego regionu
 • mamy sieć biur terenowych poszerzających zasięg działania i ułatwiających rozeznanie w potrzebach szkoleniowo-doradczych mieszkańców regionu
 • mamy dobrą infrastrukturę i narzędzia pracy
 • jesteśmy apolityczni.

Naszym działaniom sprzyjają:

 • dostępność środków publicznych wspierających tworzenie i modernizację przedsiębiorstw oraz budowę i rozwój organizacji pozarządowych, a także jednoczesny wzrost zainteresowania nimi ze strony przedsiębiorców i coraz bardziej aktywnych społeczności lokalnych
 • wzrastające potrzeby w zakresie umiejętności zarządzania małą firmą i organizacją oraz strategicznego planowania
 • potrzeba biznesowego podejścia do działalności w gospodarstwach rolnych
 • jednolite prawo unijne umożliwiające rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi innych krajów Unii Europejskiej
 • rozwój nowoczesnych technologii komunikacji w regionie, zwiększających dostęp do informacji.
Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.