Image 13

Osiągnięcia

Jakie są efekty naszej pracy

W latach 2008 – 2010 z usług szkoleniowo - doradczych, informacyjnych i finansowych oferowanych przez Ośrodek skorzystało ponad 5500 osób. Dzięki pomocy Ośrodka w województwie świętokrzyskim i podkarpackim powstało ponad 240 nowych przedsiębiorstw.
Ponad 3300 osób skorzystało z informacji udzielanych przez pracowników Ośrodka, głównie z zakresu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów pomocowych dostępnych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych.

Ponad 1300 osób skorzystało z usług doradczych, niemal 2100 osób przeszkolono, a ponad 1100 osób uczestniczyło w seminariach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek.

Od początku działalności Funduszu Pożyczkowego w 2005 r., do końca roku 2010, przyznano wnioskodawcom 92 pożyczki na kwotę 2 605 290 zł. W wyniku udzielonych pożyczek powstało 57 nowych firm a 35 działających przedsiębiorstw uzyskało środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej, stwarzając ponad 70 nowych miejsc pracy. W roku 2010 Ośrodek uzyskał dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych. Dofinansowanie Funduszu o kwotę 7 000 000 zł umożliwia zarówno zwiększenie liczby udzielanych pożyczek, jak i ich wysokości z kwoty 50 000 zł do kwoty 250 000 zł.

Przykłady ciekawych przedsięwzięć zrealizowanych z pomocą naszego Ośrodka

Do największych zadań realizowanych przez Ośrodek w latach 2008 - 2010 należały:

I. Projekt pod nazwą „Pobudzanie mikroprzedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe i finansowe” oferujący osobom z czterech powiatów województwa świętokrzyskiego (buski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski), zamierzającym otworzyć własną firmę, serię bezpłatnych usług doradczo-szkoleniowych i pomocy finansowej, w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, czyli bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, a także finansowego wsparcia pomostowego. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu, zrealizowanego w latach 2008 – 2010, dla 184 osób zamierzających otworzyć własną firmę przeprowadzono serię bezpłatnych szkoleń z zakresu zasad uruchamiania i prowadzenia małej firmy; 93 osobom uruchamiającym działalność gospodarczą przyznano dotacje inwestycyjne, na kwotę ogółem ponad 2 200 000 zł, na podstawie przygotowywanych w ramach projektu biznes planów. Przedsiębiorcy zakładający własne firmy korzystali także z doradztwa w zakresie sporządzania biznes planu własnej firmy. Ponadto, osobom korzystającym z dotacji przyznano wsparcie pomostowe (wypłacane w wysokości 700 zł miesięcznie, przez okres pół roku lub przedłużone o kolejny okres półroczny), w kwocie ogółem ponad 430 000 zł;

II. Projekt pod nazwą „Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe”, oparty na tych samych zasadach współfinansowania, realizowany w latach 2009-2010 dla mieszkańców województwa podkarpackiego z powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego oraz tarnobrzeskiego. W ramach projektu dla 81 osób zamierzających otworzyć własną firmę przeprowadzono serię bezpłatnych usług doradczo-szkoleniowych a 64 osobom udzielono pomocy finansowej w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej o łącznej wartości 1 652 020 zł, a także finansowego wsparcia pomostowego (wypłacanego w wysokości 700 zł miesięcznie, każdej osobie przez okres pół roku lub przedłużonego o kolejny okres półroczny), w kwocie ogółem ponad 281 400 zł. Przedsiębiorcy zakładający własne firmy korzystali również z doradztwa w zakresie sporządzania biznes planu własnej firmy.

Jednym z przedsięwzięć pomyślnie zrealizowanych ze wsparciem Ośrodka jest firma „MEBLE OGRODOWE. DAMIAN GALUS” założona w 2009 r. przez Damiana Galusa w Pęczelicach, w powiecie buskim.
Firma zajmuje się produkcją mebli ogrodowych oferując biesiadne stoły i ławy, huśtawki, altany, donice, hamaki, wykonane z drewna liściastego (olcha, jesion, akacja, wiąz, dąb), z zachowaniem i ciekawym wykorzystaniem naturalnych kształtów i nieregularności drewna. Pan Damian Galus w 1995 r. uzyskał tytuł zawodowy stolarza, a następnie kontynuował naukę w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Od 1995 roku pracował zawodowo w firmach handlowych, jako specjalista – handlowiec doskonaląc swoje umiejętności w zakresie technik sprzedaży, rozważając jednak również możliwości pracy na własny rachunek i uruchomienia działalności gospodarczej, w której mógłby w pełni wykorzystać swój potencjał, łącząc pasję, wykształcenie oraz zdobyte doświadczenia w handlu.
Założenie włanej firmy stało się możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia doradczo - szkoleniowego oraz dotacji inwestycyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS (PO KL 6.2.), realizowanego przez Ośrodek, do którego pan Galus został zakwalifikowany, na podstawie złożonego wniosku rekrutacyjnego zawierającego koncepcję przedsięwzięcia.

Otwarcie firmy pana Galusa poprzedzone było badaniami rynku, które potwierdziły istnienie niszy rynkowej, związanej z zapotrzebowaniem na artykuły małej architektury ogrodowej, zapewniającej nabywcom wypoczynek i relaks na świeżym powietrzu.
Wraz z uruchomieniem firmy, została przeprowadzona szeroka akcja promocyjna: reklamy przy drodze krajowej, ogłoszenia w prasie, ulotki, promocja produktów podczas lokalnych imprez. Wizytówką kreującą wizerunek firmy Damiana Galusa jest własna strona internetowa, dobre źródło informacji o firmie oraz jej produktach z zamieszczonymi zdjęciami i dodatkowymi informacjami ilustrującymi zalety produkowanych mebli. Dzięki promocji w Internecie firma się rozwija zyskując klientów z odległych miejsc.
Firma „MEBLE OGRODOWE” Damiana Galusa ma szerokie perspektywy rozwoju, oferując duży wybór artykułów, począwszy od mebli prostych i nowoczesnych, po ciężkie, staropolskie meble biesiadne w szerokiej palecie kolorów i niezwykłych form, podejmując także produkcję mebli w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, ściśle wg indywidualnych wymagań oraz realizując zamówienia w krótkim terminie i zapewniając sprawną dystrybucję za pośrednictwem firm kurierskich.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „RÓŻOWY SŁOŃ” założony w Sandomierzu również w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS (PO KL 6.2.), jest nie tylko sukcesem właścielki pani Małgorzaty Dudy, ale także przykładem działalności niezwykle użytecznej społecznie.
Pani Małgorzata Duda jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności wychowanie przedszkolne. Praca z najmłodszymi była dla niej zawsze pasją i to skłoniło ją do założenia niepublicznego przedszkola. Możliwość skorzystania z dotacji finansowej, szkoleń i doradztwa w ramach projektu PO KL 6.2, realizowanego przez Ośrodek oraz to, że w Sandomierzu nie powstało do tej pory prywatne przedszkole, wypełniające lukę na rynku w zakresie usług opiekuńczych, pozwoliło jej spełnić marzenie o pracy z dziećmi i własnej działalności gospodarczej.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „RÓŻOWY SŁOŃ” oprócz swoich podopiecznych dba również o rodziców dostosowując godziny pracy do ich potrzeb. Głównym celem przedszkola jest to, aby dziecko miało zapewnioną opiekę na czas ich przebywania w pracy, ale również aby poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych mogło się w pełni rozwijać. Dlatego wszystkie zajęcia są prowadzone przez kadrę fachowców, którzy są doświadczeni w pracy z dziećmi. Ponadto ze względu na fakt, iż rodzice pracują coraz więcej i dłużej, często nie mając czasu na zapewnienie dziecku dodatkowych zajęć np. z języka angielskiego, „RÓŻÓWY SŁOŃ” odciąża rodziców, oferując ciekawe dodatkowe zajęcia. Nadrzędnym celem każdego przedszkola powinno być jednak umożliwienie dziecku rozwijania się poprzez zabawę, stąd w „RÓŻOWYM SŁONIU” duży nacisk jest kładziony na odpowiedni dobór zabawek i pomocy edukacyjnych.

Małgorzata Duda uruchomiła działalność korzystając ze środków PO KL 6.2. w 2009 r., zatrudniając 2 osoby, które opiekowały się grupą 15 dzieci. O szybkim rozwoju firmy świadczy fakt, że obecnie w przedszkolu pracuje 6 osób, które opiekują się grupą 22 dzieci. Determinacja w prowadzeniu firmy i profesjonalizm spowodowały, że coraz więcej rodziców decyduje się powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi firmie „RÓŻOWY SŁOŃ”, prowadzonej przez panią Małgorzatę Dudę.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.