Akademia Menadżera 2

Akademia Menadżera 2

 ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!

  W celu wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji, do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Wzrost różnorodności w firmach przekłada się na wyniki finansowe i poprawę innowacyjności.

Pracodawcy kierujący do projektu osoby z w/w grup otrzymują dodatkowe punkty na etapie rekrutacji.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 882 (529K;353M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 309 (185K,124M) oraz min. 794 pracowników (476K; 318M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 31.07.2023 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze; 
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • delegują pracowników, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach ,,Akademii Menadżera MŚP" oraz  „Akademii Menadżera MŚP 2”;
 • nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”;
 • spełniają kryteria dostępu opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

 • właściciele MŚP; 
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SCHEMATEM WSPARCIA.

Wsparcie w  ramach Projektu możliwe jest w DWÓCH OPCJACH:

OPCJA A - dotyczy MŚP, które nie mają opracowanej lub poprawnej Analizy potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na opracowanie Analizy oraz na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

OPCJA B - dotyczy MŚP, które mają opracowaną i poprawną Analizę potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

W ramach Projektu można opracować Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, podnieść kompetencje kadry zarządzającej poprzez szkolenia lub doradztwo z zakresu kompetencji menadżerskich, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i otrzymać refundację w wysokości do  80% poniesionych kosztów.

Maksymalna kwota refundacji przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu wynosi 7 500 zł.

WARTOŚĆ REFUNDACJI WYLICZANA JEST W ODNIESIENIU DO KOSZTU NETTO USŁUG ROZWOJOWYCH. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG NIE JEST OBJĘTY DOFINANSOWANIEM.

Maksymalna kwota refundacji (dofinansowania)

w OPCJI A

Forma wsparcia

Mikro

przedsiębiorstwo   

Małe

przedsiębiorstwo   

Średnie

przedsiębiorstwo   

Diagnoza potrzeb    2.000,00 zł 2.700,00 zł 3.500,00 zł
Usługi rozwojowe 7.500,00 zł 22.500,00 zł 30.000,00 zł
RAZEM 9.500,00 zł 25.200,00 zł 33.500,00 zł

Maksymalna kwota refundacji (dofinansowania)

w OPCJI B

Forma wsparcia

Mikro

przedsiębiorstwo   

Małe

przedsiębiorstwo   

Średnie

przedsiębiorstwo   

Usługi rozwojowe 9.500,00 zł 22.500,00 zł 30.000,00 zł

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej:
Lider: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu,
Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2020 do 31.07.2023

Wartość projektu: 10 277 202,82 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 8 534 526,82  zł

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Projektowym.

mail: akademia@opiwpr.org.pl

LIDER: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
 • Specjalista ds. rekrutacji - Małgorzata Kordos, tel. 667 263 217
 • Specjalista ds. rekrutacji - Ilona Duma, tel. 607 586 310
 • Kierownik Projektu - Justyna Pyć, tel. 693 351 202
 • Koordynator Projektu - Iwona Sztorc, tel.  501 837 703  
BIURA są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Biuro Projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 34 00
 • Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel. (41) 378 13 16    
PARTNER: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A.
 • Kierownik Projektu - Kinga Sołek, tel. 797 600 324
 • Biuro Projektu w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, tel. 797 600 310

W celu zapewnienia równego dostępu wszystkich grup, w tym osób z niepełnosprawnościami  zapewniamy  elastyczne godziny spotkań. W związku z pandemią zachęcamy do korzystania ze spotkań ze specjalistami ds. rekrutacji w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu