Akademia Kompetencji Menadżera

Akademia Kompetencji Menadżera

 Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 •  należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze; 
 • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

 • właściciele MŚP; 
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w  ramach Projektu możliwe jest w DWÓCH OPCJACH:

OPCJA A - dotyczy MŚP, które nie mają opracowanej lub poprawnej Diagnozy potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na opracowanie Diagnozy oraz na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

OPCJA B - dotyczy MŚP, które mają opracowaną i poprawną Diagnozę potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

W ramach projektu można opracować diagnozę potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa, podnieść kompetencje kadry zarządzającej poprzez szkolenia lub doradztwo z zakresu kompetencji menadżerskich, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i otrzymać refundację w wysokości do  80% poniesionych kosztów. Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu wynosi 7 500 zł.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej:
Lider: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu,
Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2020 do 30.06.2022

Wartość projektu: 8 719 802,08 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 7 234 552,08 zł

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Projektowym.

LIDER: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości:

 • Specjalista ds. rekrutacji - Dorota Domagała, tel.  602 598 495
 • Specjalista ds. rekrutacji - Joanna Nowicka, tel. 601 223 616
 • Kierownik Projektu - Justyna Pyć, tel. 693 351 202
 • Koordynator Projektu - Iwona Sztorc, tel.  501 837 703  

BIURA:

 • Biuro w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (15)833 34 00
 • Biuro w Kielcach, ul. Piotrowska 12, 25-510 Kielce, tel. 667 259 073 
 • Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel. (41) 378 13 16    

PARTNER:

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

 • Kierownik Projektu - Kinga Sołek, tel. 797 600 324
 • Biuro w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, tel. 797 600 310

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.