"Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej" - zakończony

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisał ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach umowę nr 1/2018/SIR-P na realizację operacji pt.:„Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej” w ramach:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Zaplanowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 77 165,38 zł.

Celem operacji jest upowszechnianie innowacyjnych metod zagospodarowania owoców i warzyw, usprawniających zbyt produktów i wzbogacających ofertę rynkową; wdrażanie innowacyjnych form i metod dystrybucji lokalnych owoców, warzyw i przetworów dostosowanych do aktualnych oczekiwań konsumenta oraz wypracowanie/zbudowanie modelowego rozwiązania współpracy (grupy operacyjnej) producentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji doradczych, jednostek naukowych i innych podmiotów branży rolno-spożywczej, kreujących innowacje.

Realizacja operacji przyczyni się do:

  1. aktywizacji mieszkańców z terenów wiejskich i zachęcania ich do współpracy oraz inspirowania do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie lokalnego przetwórstwa;
  2. wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w branży rolno –spożywczej dotyczących przetwórstwa i dystrybucji lokalnych produktów oraz inicjowania i wspierania współpracy partnerskiej;
  3. rozwoju obszarów wiejskich z udziałem funkcjonujących tu instytucji publicznych, przedstawicieli sektora prywatnego i organizacji pozarządowych;
  4. promocji jakości życia na obszarach wiejskich oraz promocji tych obszarów.
  5. zwiększenia dostępności do produktów tradycyjnych i regionalnych konsumentom, turystom oraz mieszkańcom;
  6. utworzenia, po zakończeniu projektu, partnerstwa/grupy operacyjnej w branży rolno – spożywczej związanej z przetwórstwem owocowo – warzywnym i dystrybucją produktów lokalnych, przygotowanej do kreowania i wdrażania innowacyjnych metod i rozwiązań.


Operacja skierowana jest do producentów rolno–ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno – spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), oraz przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grup nieformalnych), jednostek doradczych i naukowych.
W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

• konferencja pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy” (28 - 29 sierpnia 2018 r.)
• wyjazd studyjny pt. „Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów rolno – spożywczych, przykłady innowacyjnych rozwiązań” (22 24 października 2018 r.)


Zaproponowane formy realizacji operacji /wyjazd studyjny, konferencja/ są niezbędne do osiągania zakładanych celów i nawzajem się uzupełniają. 
Konferencja w większym stopniu służy dostarczeniu, podniesieniu i upowszechnieniu wiedzy teoretycznej uczestników zarówno w zakresie innowacyjnych metod przetwórstwa rolno – spożywczego i dystrybucji lokalnych produktów oraz inicjowania, budowania i rozwoju partnerskiej współpracy.

Wyjazd studyjny traktuje to bardziej w aspekcie praktycznym, umożliwia poznanie dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w branży rolno – spożywczej oraz współpracy partnerskiej, które mogą być adaptowane i wykorzystane przez uczestników.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu