Dotacje na start dla młodych

Dotacje na start dla młodych

Celem głównym projektu "Dotacje na start dla młodych" jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób młodych (76K i 44M) w wieku 18-29 lat z terenu województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze WŚ w rozumieniu KC) niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego. Projekt przyczyni się do powstania 90 (57K, 33M) miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabory prowadzone są w trybie ciągłym. Informacje o aktualnych naborach są publikowane w zakładce Aktualności.

W ramach projektu zapewniamy:

  • Indywidualne spotkanie z Doradcą Zawodowym, mające na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej i dostosowanie formy wsparcia do ich potrzeb.
  • Profesjonalne wsparcie szkoleniowe „Otwieramy własną firmę” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: administracja, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podatki, VAT, ZUS; działania marketingowe i zarządzanie (kierowanie zespołem, badania rynku, reklama, marketing bezpośredni, PR), inne źródła finansowania działalności gospodarczej; strategia rozwoju firmy, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klientów; biznesplany (analiza marketingowa, konkurencja, analiza
    SWOT), radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  • Wsparcie finansowe na otwarcie własnej dzielności – dotacja 23 050,00 zł, przeznaczone na wydatki niezbędne do założenia firmy dla osób, których biznes plany zdobędą najwyższą liczbę punktów.
  • Wsparcie pomostowe – 2 600,00 zł przez 6 miesięcy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane w ratach miesięcznych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt „Dotacje na start dla młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu: 4 146 766,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 043 153,27 zł

Dane kontaktowe

Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: m.kwiecien@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16, e-mail: m.kwiecien@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Kielcach - ul. Piotrkowska 12, 25-900 Kielce, tel: 667 259 073, e-mail: a.winiarska@opiwpr.org.pl 

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.