Dotacje na start dla młodych

Dotacje na start dla młodych

Celem głównym projektu "Dotacje na start dla młodych" jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (76K i 44M) w wieku 18-29 lat z terenu województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WŚ w rozumieniu KC) nie zarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., spełniające łącznie 3 warunki tj. nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego. Projekt przyczyni się do powstania 90 (57K, 33M) miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja w II edycjach: I 02/03 2021, II 07/08 2021

W ramach projektu zapewniamy:

  • Indywidualne spotkanie z Doradcą Zawodowym, mające na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej i dostosowanie formy wsparcia do ich potrzeb.
  • Profesjonalne wsparcie szkoleniowe „Otwieramy własną firmę” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: administracja, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podatki, VAT, ZUS; działania marketingowe i zarządzanie (kierowanie zespołem, badania rynku, reklama, marketing bezpośredni, PR), inne źródła finansowania działalności gospodarczej; strategia rozwoju firmy, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klientów; biznesplany (analiza marketingowa, konkurencja, analiza
    SWOT), radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  • Wsparcie finansowe na otwarcie własnej dzielności – dotacja 23 050,00 zł, przeznaczone na wydatki niezbędne do założenia firmy dla osób, których biznes plany zdobędą najwyższą liczbę punktów.
  • Wsparcie pomostowe – 2 600,00 zł przez 6 miesięcy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane w ratach miesięcznych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt „Dotacje na start dla młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu: 4 146 766,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 043 153,27 zł

Dane kontaktowe

Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: m.kwiecien@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16, e-mail: d.domagala@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Kielcach - ul. Piotrkowska 12, 25-900 Kielce, tel: 667 259 073, e-mail: m.nartowski@opiwpr.org.pl 

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.