Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu realizuje projekt z działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 ZSCKR - Chrobrzu, Sandomierzu i Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 157 uczniów z klas I-III oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji i 24 nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej z otoczeniem.

Przy współudziale środków EFS wsparciem szkoleniowym i edukacyjnym (kompetencje kluczowe) zostanie objętych 157 uczniów. Ponadto dla 63 osób zorganizowane zostaną praktyki zawodowe. W ramach projektu odbędą się wyjazdy edukacyjne na różnego rodzaju wystawy oraz targi, które mają charakter uzupełniający oraz poszerzający wiedzę uczniów, zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Dla 24 nauczycieli zorganizowane zostaną szkolenia oraz studia podyplomowe poszerzające ich umiejętności w zakresie metodyki pracy z uczniem oraz umiejętności zawodowe. W ramach projektu zaplanowano również zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni, co pozwoli uczniom na zdobycie praktycznych umiejętności pracy na stanowisku zaopatrzonym w specjalistyczne urządzenia, z którymi zetkną się w pracy zawodowej po ukończeniu szkoły.

Okres realizacji projektu: 15.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

Budżet projektu: 2 227 320,92 zł.

Dane kontaktowe

Biuro w Sandomierzu, pl. ks. J. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 04

Biuro projektu ZSCKR w Chrobrzu, ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz, tel. 41 356 40 03

Biuro projektu ZSCKR w Sandomierzu/Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 34 71

Biuro projektu ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, tel. 15 864 73 22

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.