Subpage slider

Usługi wzornicze, Design Thinking, Broker innowacji

Usługi wzornicze:

W ramach usług wzorniczych oferujemy wykonanie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem strategii wzorniczej i rekomendacji działań.

Istotą usługi jest przeprowadzenie wielowątkowego audytu przedsiębiorstwa, pod kątem wykorzystania w nim wzornictwa w różnych obszarach działalności, zestawienie tego z analizą konkurencji, preferencjami klientów i trendami, w taki sposób, aby  sformułować na tej podstawie rekomendacje strategiczne dotyczące wykorzystania narzędzi wzorniczych do rozwoju firmy.

Całość usługi może być podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt wzorniczy, który przeważnie zawiera następujące elementy:

 • analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej,
 • analizę modelu biznesowego,
 • analizę technologii,
 • analizę  struktury organizacyjnej,
 • analizę procesów komunikacji,
 • analizę strategii marketingowej,
 • zdefiniowanie i charakterystyki klientów i konkurencji
 • analizę kluczowych trendów branżowych,
 • analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy.

Podsumowaniem audytu wzorniczego jest sformułowanie problemów wzorniczych w firmie, propozycje rozwiązania tych problemów stanowią strategię wzorniczą. Strategia zawiera szczegółowe rekomendacje oraz sposoby ich rozwiązania wraz z harmonogramem działań.

Oferujemy wsparcie przedsiębiorcy w zakresie pozyskania dofinansowania na realizację audytu wzorniczego oraz na sfinansowanie założeń i rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej.

Usługi wzornicze realizujemy za pomocą własnej wykwalifikowanej kadry oraz w zależności od danego projektu ekspertami branżowymi (graficy, projektanci, konstruktorzy itp.).

Design Thinking:

Istota usługi polega na przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstwa pod kątem zgodności jego działań z deklarowanymi wartościami. Podstawowe znaczenie ma określenie z jednej strony potrzeb klientów – najważniejszych oczekiwań, jakie klienci mają wobec produktu, czy usługi oferowanej przez badane przedsiębiorstwo, z drugiej zaś strony określenie potencjału przedsiębiorstwa do  zaspokajania tych potrzeb. Całość działań opierać się musi na pięciu podstawowych etapach:

 • Empatyzacja – poznanie
 • Zdefiniowanie – zrozumienie
 • Projektowanie
 • Prototypowanie
 • Testowanie

Design thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników,  a także poznanie kontekstu społeczno-kulturowego w jakim funkcjonuje klient. Wykorzystuje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane metody badawcze i obserwacyjne, a także wtórne źródła wiedzy i narzędzia w zakresie psychologii, ergonomii itd.

Efektem tego procesu jest uwzględnienie całościowego doświadczenia użytkownika, maksymalnie odpowiadając na jego potrzeby oraz cele biznesowe marki.
W ten sposób projektowane są produkty i usługi oparte nie tylko o technologię ale przede wszystkim doświadczenia Klienta.

Kluczowym elementem metodologii design thinking jest podejście iteracyjne, skupione na obserwacji, diagnozie problemu, wypracowaniu i testowaniu rozwiązań bez determinowania z góry jaki ma być dokładny efekt końcowy działań. Istotnym założeniem strategicznym jest włączenie do prac całego zespołu projektowego tak, aby wspólnie wypracować alternatywne wizje pożądanych doświadczeń klienta i wizerunku marki, zachowując przy tym jej spójność

Usługi wzornicze realizujemy za pomocą własnej wykwalifikowanej kadry oraz w zależności od danego projektu ekspertami branżowymi (graficy, projektanci, konstruktorzy itp.).

Broker innowacji:

Usługa polega na nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki i biznesu w celu identyfikacji ich potrzeb oraz przygotowania dla nich optymalnej oferty. W ramach usługi analizujemy potrzeby przedsiębiorców, lokalny rynek innowacji (ofertę badawczą świętokrzyskich jednostek naukowych), a także potencjalne źródła i mechanizmy finansowania wdrożenia innowacji w firmie.  

W ramach usługi oferujemy pośrednictwo pracowników naukowych w kontaktach z partnerami biznesowymi spoza uczelni. Pełnimy funkcję analityczno-doradczą w zakresie diagnozy przedsiębiorstwa, nawiązywania współpracy z odpowiednią jednostką badawczą oraz pozyskiwania środków na finansowanie innowacji.

Wartością dodaną proponowanego rozwiązania jest szybkość, wysoka jakość oraz kompleksowość świadczonych usług pośrednictwa w zakresie transferu technologii. Praca brokera innowacji jest szczególnym sposobem realizacji powiązania nauki i biznesu, ponieważ punktem wyjścia do świadczenia usługi jest przedsiębiorca i jego potrzeby innowacyjne. Świadcząc usługę na rzecz przedsiębiorcy, broker innowacji bezpośrednio współpracuje z sektorem nauki, administracji i instytucjami otoczenia biznesu.

Usługi brokera innowacji realizowane są za pomocą współpracującego podmiotu.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

Dane kontaktowe

Wojciech Zych - tel. 15 833 34 10, e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.