Image 13

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego - przygotowanie i wdrożenie systemu wspomagającego obsługę projektów on line

20 października 2020

Wynik zapytania ofertowego z dnia 30 września 2020 r. dotyczącego  wyboru wykonawcy do opracowania i wdrożenia  aplikacji, platformy umożliwiającej obsługę projektu „Akademia kompetencji Menadżera – makroregion 3: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”. Postępowanie  przeprowadzono w  związku z realizacją projektu pt.  „Akademia kompetencji Menadżera – makroregion 3: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w oparciu o zasadę konkurencyjności.

  

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert, które wpłynęły do dnia 7 października 2020 r. Wybrane oferty spełniły postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

 sm32STUDIO Marek Mucharski, ul. Sobieskiego 7,  34 - 300 Żywiec

 

 Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty wraz z liczbą przyznanych punktów:

1. Net PC Sp. z o.o ul. Gradowa 11, 80 - 802 Gdańsk – 31,76 pkt

2. Roduq Rafał Stefaniszyn, Stryjska 24, 81-506 Gdynia – 49,01 pkt

3. Bartłomiej Banaczyk, ul. Ofiar Katynia 2, 37 - 450 Stalowa Wola – 69,58 pkt

4. sm32STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10,  34 - 300 Żywiec – 100 pkt

 

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.