Subpage slider

Pożyczka Płynnościowa woj. świętokrzyskie (Pożyczka dla MŚP) - NABÓR ZAKOŃCZONY

UWAGA NABÓR ZAKOŃCZONY

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298

Charakterystyka projektu

Pożyczki Płynnościowe dla MŚP udzielane są w ramach wprowadzonego Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, którego celem jest minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto, dnia 6 maja 2020 roku nastąpiła aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która umożliwiła uruchomienie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki epidemii.

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100% (pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy), w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Warunki udzielania pożyczki

 • oprocentowanie pożyczki de minimis – 0%,  stałe w całym okresie finansowania
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od  0,98%
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – zgodnie z programem pomocowym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r 
 • Brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę
 • Możliwość finansowania bez wkładu własnego
 • Okres spłaty do 72 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • Zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu 
 • Pożyczki mogą być finansowane w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT bez względu na to czy ostateczny odbiorca ma prawna możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 • Możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego lub weksla in blanco w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 100 000 zł 
 • Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
 • podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
 • w dniu udzielenia pożyczki podmiot/Ostateczny odbiorca  nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdował się w trudnej sytuacji, jeśli po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii.
 • Ostateczny Odbiorca  nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis (jeśli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis). 
 • podmiot nie jest wykluczony z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie prawa krajowego 
 • ostateczny odbiorca nie są podmiotem w stosunku do których pośrednik finansowy posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio jakiekolwiek powiązania w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy tez faktycznym, które wpływają lub mogłyby wpływać na prawidłową realizację operacji.

Dokumenty do pobrania

WYPEŁNIJ WNIOSEK ON-LINE

Dane kontaktowe

Informacji o projekcie udziela:

Alina Bakalarska

tel. 15 833 34 07

Anna Zając-Nogaj

tel. 15 833 34 06

e-mail - covid@opiwpr.org.pl

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu