"ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce" - zakończony

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt z działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”. Budżet projektu – 613 425,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia, poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz rozwój współpracy zawodowej ze środowiskiem pracodawców.

Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki umożliwiające niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy edukacyjne na różnego rodzaju wystawy oraz targi, które mają charakter uzupełniający oraz poszerzający wiedzę uczniów, zdobytą na zajęciach lekcyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniów kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z klas I-III. 40 z nich zostanie objętych wsparciem psychologicznym, doradczym i edukacyjnym. Zaprojektowane działania mają podnosić kompetencje w zakresie edukacji językowej, matematyki, przedsiębiorczości oraz pozwolą nabyć umiejętności zawodowe podczas kursów: operatora wózków widłowych; operatora koparko- ładowarki; spawania elektrycznego i gazowego; baristycznego z elementami cafe-art.; carvingu; profesjonalnej obsługi konsumenta I i II stopnia; prawa jazdy kat. B; obsługi programu QGIS; obsługi programu SMS Advanced oraz obsługi programu GastroPOS wykorzystywanego w gastronomii. Dla 50% uczniów objętych wsparciem w projekcie zaplanowano praktyki w przedsiębiorstwach.

Ponadto projekt zakłada wsparcie kadry dydaktycznej poprzez studia podyplomowe z zakresu agrotroniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz różnego rodzaju kursy zawodowe (np. baristyczny, profesjonalnej obsługi konsumenta I i II stopnia) i praktyczne szkolenia z obsługi programów i urządzeń GPS oraz obsługi programu GastroPOS.

Dane kontaktowe

Biuro w Sandomierzu, pl. ks. J. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 04

Biuro projektu ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, tel. 15 864 73 22

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.