Image 13

Zapraszamy na szkolenie "Krótkie łańcuchy dostaw"

28 marca 2019

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW ) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza na JEDNODNIOWE BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Szkolenia obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne, turystyka na obszarach wiejskich, krótkie łańcuchy dostaw, wybrane problemy polityki senioralnej, dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego.

W dniu 2 kwietnia (wtorek) trenerzy zawitają do województwa świętokrzyskiego ze szkoleniem na temat KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW, które będzie zawierało następujące zagadnienia: nowe tendencje w myśleniu o produkcji rolnej i powiązaniu między producentem a konsumentem; tendencje globalne, regionalne i lokalne; nowe modele produkcji i kształtowania rynku; rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (bez pośredników między rolnikiem i konsumentem) a kształtowanie postaw konsumenckich i możliwość zwiększenia dochodów indywidualnego producenta; dobre praktyki w Unii Europejskiej i w Polsce; sprzedaż bezpośrednia. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Imperial Residence w Sandomierzu przy ul. Różanej 21.

Do udziału zapraszamy producentów rolno - ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno – spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grup nieformalnych).

Szkolenia prowadzone są przez parę trenerską o dużym doświadczeniu praktycznym w danej dziedzinie, oparte na dyskusji i pracy w grupach. Są przeznaczone dla organizacji wiejskich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy specjalistycznej w określonych tematach.

Wszyscy zainteresowani szkoleniem mogą zarejestrować się pod adresem:

http://prawonawsi.pl/szkolenia-jednodniowe-formularz-zgloszeniowy/

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 826 28 84 lub na adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.